De taalsector: sector van de toekomst

De taalsector in het Nederlandse taalgebied is nauw verbonden met talloze andere economische sectoren en activiteiten. Door toenemende globalisering neemt de sector alleen maar toe aan belang en daardoor biedt hij ook een zekere professionele toekomst.

Dat blijkt uit de verkenning Over de economische betekenis van taal . In dit rapport is de taalsector in Nederland, Vlaanderen, Brussel en Suriname en op Aruba en Curaçao voor het eerst in de volle breedte in kaart gebracht en is de economische betekenis van taal inzichtelijker gemaakt.

Bron/lees meer: Taalunie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *