Gespeld


Oefenen met werkwoordspelling

Update: mails weer verstuurd

Het probleem met de niet verstuurde mails is inmiddels opgelost. Iedereen krijgt weer de dagelijkse mail. Mocht je geen mail, of alleen op bepaalde dagen mail willen ontvangen, ga dan naar je profiel. Je kunt daar je mailvoorkeuren aangeven.


Geen dagelijkse mail

Zoals jullie wellicht hebben gemerkt, gaat er iets mis bij het versturen van de dagelijkse mails. Er wordt aan gewerkt en naar alle waarschijnlijkheid wordt het probleem deze week opgelost. Je kunt wel gewoon elke dag oefenen door naar de site te gaan en in te loggen.


Inheemse talen hebben meer aandacht nodig

2019 is door Unesco uitgeroepen tot ‘Jaar van de inheemse talen’, en vooruitlopend daarop is een artikel verschenen dat de toestand van de bedreigde talen in de wereld inventariseert. Zo’n 600 van de bijna 7000 talen worden ernstig bedreigd – met enkel nog grootouders die de talen spreken -, terwijl dat lot een nog veel groter aantal talen beschoren is als het niet lukt om de neergang in het aantal sprekers te stoppen of terug te draaien. Het uitsterven van talen heeft grote gevolgen voor de mondiale culturele diversiteit.

Bron/lees meer: Onze Taal


Zweden streeft Nederland voorbij in English Proficiency Index

In de nieuwe English Proficiency Index is Nederland van de eerste plaats gestoten door Zweden, waar men sinds vorig jaar blijkbaar (relatief) iets beter Engels is gaan spreken. Amsterdam is wel nog steeds – wereldwijd – de stad met de beste score. Het volledige rapport staat hier.

De English Proficiency Index is een initiatief van cursusaanbieder Education First, en meet per land voor verschillende maatschappelijke sectoren de vaardigheid in het Engels. Het rapport legt ook verbanden tussen Engelse vaardigheid en inkomen, levenskwaliteit, handel, innovatie, en, sinds dit jaar, de mate waarin een samenleving open en egalitair is.

Bron/lees meer: Onze Taal


Taalontwikkeling van kinderen op Curaçao

‘Juny en Gerald’ is de titel van het tweetalige kinderboek dat als doel heeft om de taalontwikkeling van Curaçaose kinderen te ondersteunen en stimuleren. Vandaag ontving algemeen secretaris Hans Bennis een exemplaar uit handen van Christa Weijer van initiatiefnemer de Orde van den Prince Curaçao.

Voor de taalontwikkeling van het kind is het van belang om naast het Nederlands ook onderwijs in de thuistaal te krijgen. Daarom verschijnt het boek naast het Nederlands ook in het Papiaments. Beide talen zijn officiële talen en instructietalen in het basisonderwijs op Curaçao en verplichte eindexamenvakken in het secundair onderwijs.

Het boek is bedoeld voor schoolkinderen (10 tot 12 jaar), voor ouders, opvoeders en onderwijzers en laat de culturen van Curaçao en van Nederland zien door de ogen van twee jongens van tien jaar. Het boek wordt gratis verstrekt aan scholen. Er zit ook een lesbrief bij met informatie om ermee te werken in de klas.

Bron/lees meer: Taalunie


De taalsector: sector van de toekomst

De taalsector in het Nederlandse taalgebied is nauw verbonden met talloze andere economische sectoren en activiteiten. Door toenemende globalisering neemt de sector alleen maar toe aan belang en daardoor biedt hij ook een zekere professionele toekomst.

Dat blijkt uit de verkenning Over de economische betekenis van taal . In dit rapport is de taalsector in Nederland, Vlaanderen, Brussel en Suriname en op Aruba en Curaçao voor het eerst in de volle breedte in kaart gebracht en is de economische betekenis van taal inzichtelijker gemaakt.

Bron/lees meer: Taalunie


Judith Herzberg ontvangt Prijs der Nederlandse Letteren

De bekroning van Judith Herzberg is volkomen terecht, vinden schrijvers van een jongere generatie. Op donderdag 29 november ontving de dichteres de Prijs der Nederlandse Letteren uit handen van koning Willem-Alexander. Ester Naomi Perquin, Jibbe Willems, Lot Vekemans en Fikry El Azzouzi buigen zich over haar vakmanschap.

Bron/lees meer: Taalunie


Een topjaar voor eikels

“Religieus daten in de lift”, “Gore praat met Trump” – de redactie van Onze Taal ontvangt maandelijks een dik pak knipsels met hilarische taalkronkels, ingestuurd door de lezers van het tijdschrift. Die kronkels komen overal vandaan: uit de krant, van internet, uit winkels en van de straat. De grappigste worden geselecteerd voor de befaamde rubriek ‘Ruggespraak’, op de achterkant van het tijdschrift.

“Zere nek komt niet door kussen”, “Politie haalt slang uit stofzuiger” – de allerleukste kronkels uit de laatste zeven jaar zijn nu gebundeld in het boekje ‘Een topjaar voor eikels’. Van ‘brandweer’ tot ‘horeca’, en van Sinterklaas tot de paus, er is nauwelijks een onderwerp dat zich niet leent voor een taalmisverstand.

Bron/meer info: Onze Taal


Campagne ‘direct duidelijk’ van start

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Taalunie hebben vandaag de campagne direct duidelijk gelanceerd. De campagne richt zich op alle overheidsinstellingen in Nederland, van Rijk tot gemeente, en wil hen stimuleren en helpen om begrijpelijk te communiceren.

De campagne is gegroeid uit het Nederlands-Vlaamse Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO), dat eind 2016 is opgericht en wordt gesteund door BZK en de Taalunie. direct duidelijk sluit nauw aan bij een gelijksoortig initiatief dat de Vlaamse overheid begin dit jaar onder de naam Heerlijk Helder heeft gelanceerd.

Bron/lees meer: Taalunie


Hoe vertaal je Aldi en Albert Heijn in het Russisch?

We kunnen alleen van Murakami, Pamuk en Ferrante genieten doordat ze perfect in het Nederlands worden vertaald. Dat is nog niet zo simpel. Het Expertisecentrum Literair Vertalen en de Taalunie zetten zich daarom al bijna twintig jaar met succes in om vertalers – uit én in het Nederlands – te professionaliseren.

Je pakt een woordenboek, zoekt de betekenis van de Franse of Russische woorden op en je hebt een vertaling. Het lijkt zo makkelijk. Niet voor niets trekt de vertaalwedstrijd die NRC Handelsblad en Bureau Verstegen & Stigter jaarlijks uitschrijven honderden deelnemers. Dit jaar waren het er 581, die in totaal 726 vertalingen maakten van gedichten.

Maar wie alleen op een woordenboek leunt, maakt hooguit een wazige Nederlandstalige reproductie van het origineel. Alsof je door een bewasemd raam staart en slechts vage contouren ziet van de echte buitenwereld. Op de Grote Vertaaldag in Utrecht, waar de winnaars onlangs werden gehuldigd en in workshops hun inzendingen bespraken, klapte een van de juryleden uit de school. Het leeuwendeel van de vertalingen was ronduit “bagger”. Waarom? Daarvoor was één woord genoeg: “Woordenboek.”

Bron/lees meer: Taalunie