Gespeld


Oefenen met werkwoordspelling

Woensdag 14 december groot onderhoud

Op woensdag 14 december wordt groot onderhoud uitgevoerd, waardoor Gespeld de hele dag niet bereikbaar is. Door het onderhoud zal de site weer beter en sneller werken.

enter image description here

Afbeelding van Pexels


Mogelijke hinder door onderhoud

Op 30 november voeren we een technische update uit en hierdoor kan mogelijk hinder ontstaan.

enter image description here

Afbeelding van Pixabay

We houden alles goed in de gaten, maar neem vooral even contact op als je problemen ondervindt.


Dagelijkse mail weer beschikbaar

Vanwege een technische storing zijn tijdens de zomervakantie helaas geen dagelijkse mails met oefeningen verstuurd. Ook waren de resultaten per klas niet goed zichtbaar. Beide problemen zijn nu opgelost en de mails worden vanaf vandaag weer verzonden.

Excuses voor het ongemak.


Gespeld weer online

Zoals je wellicht hebt gemerkt, is Gespeld ongeveer een week offline geweest. De oorzaak was een technisch probleem. Helaas kostte het flink wat tijd om het probleem op te lossen. Inmiddels is het probleem verholpen en kun je weer gebruikmaken van de site. Er zijn geen gegevens verloren gegaan, dus je kunt gewoon verder gaan waar je was gebleven.

enter image description here

Photo by Christopher Gower on Unsplash

Heb je vragen, dan kun je uiteraard contact opnemen via de contactpagina


Eindeloos oefenen

Op veler verzoek is een nieuwe optie aan de site toegevoegd. Als je op ‘oefeningen’ klikt, kun je nu kiezen voor een willekeurige, niet eerder gemaakte oefening. Zo kun je bijna eindeloos blijven spellen!

enter image description here Photo by Green Chameleon on Unsplash


Een leien dakje

Waar komt de uitdrukking ‘Het gaat van een leien dakje’ vandaan en wat wordt ermee bedoeld? ‘Het gaat van een leien dakje’ betekent dat iets heel gemakkelijk en vlug gaat. Je kunt het zeggen van elke klus die erg goed gaat, van het in elkaar zetten van een Ikea-kast tot het geven van een presentatie.

De uitdrukking is ontstaan door de gedachte aan een mooi glad, leistenen dak, waar bijvoorbeeld een bal gemakkelijk en snel vanaf rolt. De uitdrukking kwam vroeger ook voor met het voegwoord als erbij: ‘Het gaat als van een leien dakje.’ Daarnaast was er een variant met loopt of loopt af: ‘Het loopt van een leien dakje (af).’ De bekende dichter en schrijver P.C. Hooft (1581-1647) gebruikte de uitdrukking al: “Ick verseker u, alle ding sal van een leyen dack afloopen.”

Bron: Onze Taal


Twintig jaar DBNL

In 2019 bestaat de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren twintig jaar. Dit jubileum zal uiteraard niet onopgemerkt voorbijgaan. Gedurende het hele kalenderjaar zullen via verschillende kanalen de schijnwerpers worden gericht op deze digitale schatkamer, die wereldwijd vrij toegankelijk is voor iedereen. Zo komt in de nieuwsbrief maandelijks een bekende DBNL-fan aan het woord, die vertelt over een schat die hij of zij uit de digitale bibliotheek heeft opgediept.

Bron/lees meer: DBNL


De taal van dokters

De meeste mensen en medische professionals zullen het belang van goede communicatie in de zorg onderschrijven. Maar het gaat weleens mis. Er wordt bijvoorbeeld te veel gebruik gemaakt van jargon of de informatie die wordt overgebracht is simpelweg onbegrijpelijk. Dit zorgt voor verwarring, onrust, onduidelijkheid en onbegrip.

Goede zorg valt of staat dus vaak met goede communicatie. Maar wanneer is communicatie in de zorg geslaagd? Dat was de centrale vraag tijdens de Taalunie Talendebatten vorig najaar. Aan het thema communicatie in de zorg wordt al jaren veel aandacht besteed in allerlei publicaties, in de media en door middel van workshops en symposia.

Bron/lees meer: Taalunie


Gebaar jij al Vlaams of Nederlands?

Dat doven en slechthorenden een gebarentaal gebruiken om met elkaar te communiceren weten veel mensen wel. Maar de meesten weten maar weinig over wie de ‘sprekers’ zijn, met hoeveel ze zijn, hoe die talen precies werken en wat hun status is. Corrie Tijsseling van de Nederlandse organisatie Dovenschap en Marieke Kusters van Doof Vlaanderen vertellen er meer over.

Bron/lees meer: Taalunie


Update: mails weer verstuurd

Het probleem met de niet verstuurde mails is inmiddels opgelost. Iedereen krijgt weer de dagelijkse mail. Mocht je geen mail, of alleen op bepaalde dagen mail willen ontvangen, ga dan naar je profiel. Je kunt daar je mailvoorkeuren aangeven.