Auteursarchief: Alex Reuneker

Over Alex Reuneker

Ik ben Alex Reuneker. Ik heb informatica, literatuurwetenschap en taalkunde gestudeerd. Ik ben docent informatica en interaction design. Ik heb de website Gespeld.nl opgericht, om eenieder in staat te stellen dagelijks met werkwoordspelling te oefenen.

Meest gemaakte spelfouten in reclame

Op de website promoboer.nl staat een mooie verzameling spelfouten in reclame-uitingen. Hieronder vind je een voorbeeld en de link naar nog meer voorbeelden.

Spelfouten in reclame-uitingen zijn alledaags. Vergeten letters, te veel woorden, omgedraaide letters. Je kunt ze overal tegenkomen, zoals in flyers, folders, website, advertenties, vacatures, marktplaatsen, billboards en ga zo maar door. De ene fout heeft grotere gevolgen dan de andere. Fouten door professionals leveren vaak meer ergernis op dan fouten door amateurs. Sommige fouten zijn zelfs schadelijk voor de bedrijfsvoering. En andere fouten zijn juist weer hilarisch of bewust. Wat zijn de meest voorkomende taal-, spel- en typefouten in reclame en advertenties? Wij zetten ze op een rijtje!

1. Werkwoordspelling: d’s, t’s en dt’s
De Nederlandse werkwoordspelling kent veel regels, maar ook veel uitzonderingen. Door de uitzonderingen ook gevoelig voor fouten. Maar van een communicatieprofessional mag je toch wel foutloze teksten verwachten. Toch?

Zo had MediaMarkt in het verleden de slogan: “We willen dat de klant nooit teveel betaald”. Wel bijzonder dat zo’n groot bedrijf een slogan de wereld instuurt met meerdere fouten, want ten eerste is het ‘te veel’ en ten tweede ‘betaalt’. Tegenwoordig is de slogan: “Ik ben toch niet gek?!”. Zonder fouten, maar deze slogan is toch een stuk minder gevoelig voor fouten dan de oude. Een ander groot bedrijf deed het later nog eens dunnetjes over met bijna dezelfde fout! Weet jij nog welke dat was?

spelfout-werkwoordspelling

Bron/lees meer: https://www.promoboer.nl/blog/meest-gemaakte-spelfouten-in-reclame/

De taal van de straat is meer dan straattaal

Ga jij ook altijd als vanzelf op dezelfde plek aan tafel zitten? Ook jongeren die in een park aan het chillen zijn, weten precies waar zij wel en niet moeten zitten. En ze zijn zich ook nog eens heel bewust van hun manier van praten. Dat blijkt uit onderzoek van taalkundige Jacomine Nortier en stadsgeograaf Irina van Aalst in het Utrechtse Wilhelminapark.

In een drukke winkelstraat kun je harder praten dan in de stiltecoupé, en op een marktplein gebruik je wellicht grovere woorden dan in een bibliotheek. Hoe taal gebruikt wordt in (semi)openbare ruimtes is nog niet uitgebreid onderzocht. Sociaal geografen onderzoeken wel het menselijk gedrag, maar over het algemeen kijken zij niet naar de talige kant.

Terwijl je van de taal die mensen gebruiken juist heel veel kunt leren, vindt taalkundige Jacomine Nortier van de Universiteit Utrecht. Een paar jaar geleden zocht zij contact met de stadsgeograaf Irina van Aalst. Ze sloegen de handen ineen en deden een verkennende studie in het Utrechtse Wilhelminapark. Dat leverde beide wetenschappers nieuwe inzichten op over de invloed van de omgeving op taalgebruik. NEMO Kennislink sprak erover met Jacomine Nortier, universitair hoofddocent bij de afdeling Taalkunde van de opleiding Nederlands.

Bron/lees meer: Nemo Kennislink

Nederlandse films toegankelijker dankzij cursus ondertitelen

Twintig (aankomende) neerlandici uit Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije zijn sinds vorige week een stuk bedrevener in het ondertitelen van Nederlandstalige films. Dankzij een cursus die ze gevolgd hebben aan de KU Leuven Campus Brussel kunnen ze films uit ons taalgebied nu van betere ondertitels in hun moedertaal voorzien.

kuleuven_taalunie_ondertitelen_mod600x450x70

In Midden- en Oost-Europa is er veel belangstelling voor films en series uit het Nederlandse taalgebied. Helaas komen die vaak niet tot hun recht, doordat vertalers uit het Nederlands weinig expertise hebben in het verzorgen van ondertiteling.

Toen Karlijn Waterman van de Taalunie daarover praatte met Martin van Dijk van de Nederlandse ambassade in Warschau, ontstond het idee voor een cursus. Die is uiteindelijk van 4 tot 8 september aan de Campus Brussel van de KU Leuven gegeven onder leiding van de docenten ondertiteling Luc Loonbeek en Luc Dierickx.

Bron/lees meer: Taalunie

Waarom toch die Engelse woorden in het Nederlands?

Zelfs de nieuwsbrief van de Taalunie bevat onnodige Engelse woorden, schrijft een lezer aan de redactie. In een recente editie van Taalunie:Bericht las hij het artikel ‘Nieuwe tool bepaalt tekstniveau.’ Waarom werd hier niet over een nieuw instrument of werktuig gesproken? En nu hij de kwestie toch ter sprake bracht: waarom moet het altijd over skills gaan? Wat is er mis met vaardigheden? Het zijn heel redelijke vragen, waar veel Nederlandstaligen mee zitten.

tool

Er is natuurlijk niets mis met authentieke Nederlandse woorden, zoals werktuig, en ook niet met oudere leenwoorden, zoals instrument. Die hebben het voordeel dat ze ingeburgerd zijn. Dat wil zeggen dat niemand een onbehaaglijk gevoel heeft als ze worden gebruikt. Bij veel nieuwe Engelse leenwoorden, onder meer de aangehaalde tools en skills, is dat wel het geval. Dat heeft ermee te maken dat er wel erg veel Engels onze taal binnendringt tegenwoordig. Net zoals er vroeger veel Franse woorden werden opgenomen, overigens. Of een woord blijft, beslissen de gebruikers.

Er kunnen nu twee dingen gebeuren. Ofwel vinden we zo’n Engelse nieuwkomer na verloop van tijd heel gewoon, ofwel verdwijnt die uit onze taal. Het is niet de Taalunie die dat beslist, en evenmin hangt dat af van de woordenboekredacties. Die verzamelen en registreren alleen de woorden die in gebruik zijn. Of een woord blijft, beslissen de gebruikers.

Bron/lees meer: Taalunie

Het regeerakkoord in jip-en-janneketaal

Kinderrechtenorganisatie Save the Children kwam met het idee om een kinderversie van het regeerakkoord te maken, want zo goed scoort Nederland niet op jeugdparticipatie. En voordát kinderen kunnen meepraten over zaken die hen aangaan, moeten ze eerst snappen wat er eigenlijk in het regeerakkoord staat.

Vicepremier Hugo de Jonge (CDA) en ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers krijgen vandaag de eerste hertaling aangeboden. Het is de bedoeling dat brugklassers en kinderen van groep 7 en 8 de samenvatting gaan gebruiken in de klas.

kindertaal

Bron/lees meer: Trouw