Auteursarchief: Alex Reuneker

Over Alex Reuneker

Ik ben Alex Reuneker. Ik heb informatica, literatuurwetenschap en taalkunde gestudeerd. Ik ben docent informatica en interaction design. Ik heb de website Gespeld.nl opgericht, om eenieder in staat te stellen dagelijks met werkwoordspelling te oefenen.

Duits gendersterretje komt er voorlopig niet

Het voorstel om Duitse persoonsaanduidingen met een mannelijke en een vrouwelijke vorm (bijvoorbeeld Studenten en Studentinnen) te vervangen door een vorm die gebruikt kan worden voor vrouwen en mannen en ‘alles ertussenin’ – namelijk Student*innen, dus met een zogeheten ‘gendersterretje’ erin – is voorlopig op de lange baan geschoven, in ieder geval tot november. De Duitse spellingraad wil eerst kijken of er geen alternatieven zijn, en of alle haken en ogen die deze schrijfwijze met zich meebrengt, omzeild kunnen worden.

toilet

Bron: Onze Taal

Hoe vertaal je Aldi en Albert Heijn in het Russisch?

We kunnen alleen van Murakami, Pamuk en Ferrante genieten doordat ze perfect in het Nederlands worden vertaald. Dat is nog niet zo simpel. Het Expertisecentrum Literair Vertalen en de Taalunie zetten zich daarom al bijna twintig jaar met succes in om vertalers – uit én in het Nederlands – te professionaliseren.

vertaler_kiki_coumans_80

Je pakt een woordenboek, zoekt de betekenis van de Franse of Russische woorden op en je hebt een vertaling. Het lijkt zo makkelijk. Niet voor niets trekt de vertaalwedstrijd die NRC Handelsblad en Bureau Verstegen & Stigter jaarlijks uitschrijven honderden deelnemers. Dit jaar waren het er 581, die in totaal 726 vertalingen maakten van gedichten.

Bron/lees meer: Taalunie

Taalraad Begrijpend Lezen

Op 12 juni is tijdens de bijeenkomst van het Comité van Ministers van de Taalunie de Taalraad Begrijpend Lezen opgericht. Aanleiding voor de Taalraad waren de resultaten van het PIRLS-onderzoek. Uit dat onderzoek blijkt dat het niveau van begrijpend lezen van leerlingen van het vierde leerjaar in Vlaanderen erop achteruit gaat. Vlaanderen en Nederland engageren zich, op voorstel van minister van Onderwijs Hilde Crevits, nu samen om een Actieplan Begrijpend Lezen maken.

Studiereis NL Crevits 2018_mod270x360x70

Een paar maanden geleden werden de resultaten van het internationaal PIRLS-onderzoek begrijpend lezen voorgesteld. Uit de resultaten blijkt dat 97 procent van de Vlaamse leerlingen het basisniveau van de eindtermen haalt, maar in internationaal vergelijkend onderzoek met tien jaar geleden daalt het gemiddelde niveau.

Bron/lees meer: Taalunie

Beste leraar Nederlands 2018

Matijs Lips van het Dr. Nassau College in Beilen is in een publieksverkiezing gekozen tot de beste docent Nederlands 2018. Hij ontving de prijs zaterdagochtend in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat (KRO-NCRV) uit handen van minister van Onderwijs Arie Slob. Het is de vijfde keer dat de prijs wordt uitgereikt. De zoektocht naar de Beste leraar Nederlands van Nederland en België is een initiatief van De Taalstaat en het Genootschap Onze Taal.

Matijs Lips

Bron/lees meer: Onze Taal

Een nieuwe standaard voor braille

Op 12 december 2017 is de Braille Autoriteit opgericht. Binnen dit convenant zullen verschillende werkgroepen van braillegebruikers, -producenten, dienstverleners en onderwijsverstrekkers standaarden voor braille ontwikkelen en toepassen. De Braille Autoriteit werd gerealiseerd met een startsubsidie van de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en is ondergebracht bij de Taalunie, de instantie die sinds 1980 instaat voor het gemeenschappelijke beleid rond taal en letteren in het Nederlandse taalgebied.

braille

Bron/lees meer: Taalunie