Categorie archief: Docenten

MOOC om te leren schrijven

Veel studenten hebben moeite om goede teksten te schrijven. Een vijfde van de studenten begint zelfs met een onvoldoende of zwakke taalbeheersing aan een studie in het hoger onderwijs. Vandaar dat de Taalunie onderwijsinstellingen adviseert om te investeren in effectief schrijfonderwijs.

De Hogeschool en de Universiteit van Amsterdam geven gehoor aan die oproep. Hun docenten Nederlands hebben samen een ‘massive open online course’ ontwikkeld waarmee hbo’ers en wo’ers hun eigen schrijfgedrag kunnen analyseren en hun teksten leren verbeteren. De mooc bestaat uit zes modules, waaronder structureren, formuleren en eindredactie.

Ook andere doelgroepen kunnen deelnemen en docenten kunnen gratis de cursusreeks, of delen ervan, in hun onderwijs gebruiken.

Bron/lees meer: TaalUnie, Universiteit van Amsterdam

Online-cursus Middelnederlandse literatuur

Reinaert de vos en Karel ende Elegast waren nog nooit zo dichtbij. Vanaf 8 november 2017 staat MOOC Middelnederlands online. Deze Massive Open Online Course bevat educatieve filmpjes over de hoogtepunten uit onze middeleeuwse literatuur, zoals Karel ende Elegast en Reinaert de vos. De MOOC is een initiatief van de Universiteit Antwerpen en is online vrij toegankelijk voor scholieren, leerkrachten, studenten en een breed publiek van geïnteresseerden.

Het contrast kan niet groter zijn: onze oudste Nederlandstalige literatuur en de modernste onderwijstechnieken. Wouter Haverals, doctoraatstudent aan de Universiteit Antwerpen, licht toe: ‘Deze online-lessenreeks brengt de middeleeuwse literatuur helemaal tot leven. In twaalf gefilmde colleges, die elk bestaan uit een reeks korte dynamische kennisclips, worden de belangrijkste onderwerpen uit de Middelnederlandse literatuurgeschiedenis aangesneden.’

Bron en meer: Neerlandistiek/Universiteit Antwerpen, MOOC Middelnederlands

Anderstalige kleuters leren Nederlands

Taal schept kansen en verbindt. En dus is het waardevol om je als vluchteling snel de taal van het land waarin je bent eigen te maken. Er zijn in Nederland en in Vlaanderen al veel trajecten opgezet en er is een breed aanbod van cursussen en materialen voor mensen die Nederlands willen leren. Eén van de initiatieven op dit gebied heet Hayya en is gericht op natuurlijk taalleren bij Syrische kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar.

Bron: TaalunieBericht

Discussie over Engels als voertaal op universiteiten

Dat steeds meer hoger onderwijs in het Engels wordt gegeven, staat vast. Maar is dat een vloek of een zegen? Daarover heeft de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) zich – op verzoek van de Nederlandse minister van Onderwijs Jet Bussemaker – gebogen. Deze zomer brengt de KNAW verslag uit van de onderzoeksbevindingen.

Intussen heeft de vereniging Beter Onderwijs Nederlands zich in een opiniestuk in de Volkskrant uitgesproken tegen de verengelsing van het hoger onderwijs. Daarin wordt onder meer gesproken over een mogelijke gang naar de rechter om naleving van de huidige wetgeving af te dwingen. Daarvoor is op website van de vereniging een petitie opgestart.

In september 2016 heeft de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren reeds een notitie uitgebracht over het belang van het Nederlands als taal van wetenschap en hoger onderwijs.

Bronnen/lees meer: Taalunieversum, NOS, Volkskrant

Wanneer werd tante Betje geboren?

Er zijn maar weinig taalfouten die zo iconisch zijn dat ze een eigen naam hebben gekregen. Tante Betje is er daar een van. Deze fout is te vinden na nevenschikkende voegwoorden (zoals en en maar), en wordt hij al heel lang bekritiseerd. In de voorgaande zin zal het je snel opvallen: het werkwoord ‘wordt’ en het onderwerp ‘hij’ zijn omgedraaid. Foutieve inversie heet dat. Er is flink wat over te zeggen, en dat is dan ook al wel gedaan. Maar ik heb daar nog wel iets aan toe te voegen. Over de vraag wanneer deze naam nou eigenlijk voor het eerst voor dit probleem gebruikt werd. Met andere woorden: wanneer werd tante Betje geboren?

Bron en meer: https://martenvandermeulen.com/2017/04/26/wanneer-werd-tante-betje-geboren/