Categorie archief: Geen categorie

Judge Joyce op de bres voor duidelijke taal

Rechter Joyce Lie heeft een missie. Ze wil de gezwollen taal van juristen voor iedereen toegankelijk maken. Via Twitter laat ze aan een breed publiek zien dat dat kán. Wat drijft haar?

Toen bestuursrechter en taalliefhebber Joyce Lie haar eerste stappen in de rechtbank zette, was ze verrukt van alle ‘nietteminnen’, ‘deshalves’ en ‘thansen’ die ze in de dossiers ontdekte. Want waar kom je al die prachtige, ouderwetse woorden nu verder nog tegen? Inmiddels is ze een van de ferventste voorvechters van ‘klare taal’ in de rechtspraak. “Ik vind die woorden nog steeds prachtig. Maar niet in een vonnis. Wij zijn geen kunstenaars. Het is niet onze taak om de taal te verrijken. Wij spreken recht. En dat moet goed te lezen zijn voor degene om wie het gaat.”

Bron/lees meer: Onze Taal

Taalraad Begrijpend Lezen

Op 12 juni is tijdens de bijeenkomst van het Comité van Ministers van de Taalunie de Taalraad Begrijpend Lezen opgericht. Aanleiding voor de Taalraad waren de resultaten van het PIRLS-onderzoek. Uit dat onderzoek blijkt dat het niveau van begrijpend lezen van leerlingen van het vierde leerjaar in Vlaanderen erop achteruit gaat. Vlaanderen en Nederland engageren zich, op voorstel van minister van Onderwijs Hilde Crevits, nu samen om een Actieplan Begrijpend Lezen maken.

Een paar maanden geleden werden de resultaten van het internationaal PIRLS-onderzoek begrijpend lezen voorgesteld. Uit de resultaten blijkt dat 97 procent van de Vlaamse leerlingen het basisniveau van de eindtermen haalt, maar in internationaal vergelijkend onderzoek met tien jaar geleden daalt het gemiddelde niveau.

Bron/lees meer: Taalunie

De nuances van de Engelse taal

Uit onderzoek blijkt keer op keer dat wij Nederlanders het Engels, als tweede-taalsprekers, als beste ter wereld beheersen (bron). Maar begrijpen we de nuance ook altijd? We ontwikkelden een quiz om te toetsen hoe goed Nederlanders de intentie van de Britten begrijpen

We vroegen eerst aan Britten wat ze bedoelen als ze bepaalde (vaak voorkomende) uitspraken gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan: ‘See you in bit’, ‘he’s interesting’, ‘not to worry’, etc. Daarna vroegen we in onze quiz aan Nederlanders wat ze denken dat Engelsen bedoelen als ze deze uitspraken gebruiken.

3300 Nederlanders hebben de quiz tot nu toe ingevuld. Daaruit blijk dat Nederlanders gemiddeld in maar 62% van de gevallen Engelse uitspraken hetzelfde interpreteren als de native speakers. Er zou dus maar een mager zesje in ons rapport gestempeld worden.

Bron en quiz: Viking Direct

Best verkochte boeken Nederlandse en Vlaamse auteurs

Judas in Nederland en Het smelt in Vlaanderen. Dat waren de best verkochte boeken (fictie) van 2016. Maar hoe zit het eigenlijk met de verkopen als we Nederland en Vlaanderen samenvoegen?

De hitlijst op basis van het Nederlandse en Vlaamse GfK-panel levert de volgende top tien op van boeken van Nederlandse en Vlaamse auteurs. Judas voert de lijst aan. Griet Op de Beeck en Hendrik Groen staan er beiden met twee titels in. Ook opvallend: van de acht auteurs zijn er zes vrouw.

  1. Judas – Astrid Holleeder
  2. Pogingen iets van het leven te maken – Hendrik Groen
  3. Het smelt – Lize Spit
  4. Huidpijn – Saskia Noort
  5. Gij nu – Griet Op de Beeck
  6. De verwarde cavia – Paulien Cornelisse
  7. De levens van Jan Six – Geert Mak
  8. De Amerikaanse prinses – Annejet van der Zijl
  9. Kom hier dat ik u kus – Griet Op de Beeck
  10. Zolang er leven is – Hendrik Groen

Bron: Taaluniebericht

Groot Dictee-voorbereiding

Op zaterdag 17 december wordt het zevenentwintigste Groot Dictee der Nederlandse taal voorgelezen. Vele Vlamingen en Nederlanders zullen weer dapper proberen de gedicteerde zinnen foutloos op te schrijven.

Oefenen kan geen kwaad. Daarom heeft Onze Taal vier dicteetests gemaakt, waarin vier spellingkwellingen aan de orde komen. Doe de test hier: https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/groot-dictee-voorbereiding-vier-spellingkwellingen.

Bron: Onze Taal