Categorie archief: Geen categorie

Taalraad Begrijpend Lezen

Op 12 juni is tijdens de bijeenkomst van het Comité van Ministers van de Taalunie de Taalraad Begrijpend Lezen opgericht. Aanleiding voor de Taalraad waren de resultaten van het PIRLS-onderzoek. Uit dat onderzoek blijkt dat het niveau van begrijpend lezen van leerlingen van het vierde leerjaar in Vlaanderen erop achteruit gaat. Vlaanderen en Nederland engageren zich, op voorstel van minister van Onderwijs Hilde Crevits, nu samen om een Actieplan Begrijpend Lezen maken.

Studiereis NL Crevits 2018_mod270x360x70

Een paar maanden geleden werden de resultaten van het internationaal PIRLS-onderzoek begrijpend lezen voorgesteld. Uit de resultaten blijkt dat 97 procent van de Vlaamse leerlingen het basisniveau van de eindtermen haalt, maar in internationaal vergelijkend onderzoek met tien jaar geleden daalt het gemiddelde niveau.

Bron/lees meer: Taalunie

De nuances van de Engelse taal

Uit onderzoek blijkt keer op keer dat wij Nederlanders het Engels, als tweede-taalsprekers, als beste ter wereld beheersen (bron). Maar begrijpen we de nuance ook altijd? We ontwikkelden een quiz om te toetsen hoe goed Nederlanders de intentie van de Britten begrijpen

We vroegen eerst aan Britten wat ze bedoelen als ze bepaalde (vaak voorkomende) uitspraken gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan: ‘See you in bit’, ‘he’s interesting’, ‘not to worry’, etc. Daarna vroegen we in onze quiz aan Nederlanders wat ze denken dat Engelsen bedoelen als ze deze uitspraken gebruiken.

3300 Nederlanders hebben de quiz tot nu toe ingevuld. Daaruit blijk dat Nederlanders gemiddeld in maar 62% van de gevallen Engelse uitspraken hetzelfde interpreteren als de native speakers. Er zou dus maar een mager zesje in ons rapport gestempeld worden.

Bron en quiz: Viking Direct

Best verkochte boeken Nederlandse en Vlaamse auteurs

Judas in Nederland en Het smelt in Vlaanderen. Dat waren de best verkochte boeken (fictie) van 2016. Maar hoe zit het eigenlijk met de verkopen als we Nederland en Vlaanderen samenvoegen?

het smelt

De hitlijst op basis van het Nederlandse en Vlaamse GfK-panel levert de volgende top tien op van boeken van Nederlandse en Vlaamse auteurs. Judas voert de lijst aan. Griet Op de Beeck en Hendrik Groen staan er beiden met twee titels in. Ook opvallend: van de acht auteurs zijn er zes vrouw.

  1. Judas – Astrid Holleeder
  2. Pogingen iets van het leven te maken – Hendrik Groen
  3. Het smelt – Lize Spit
  4. Huidpijn – Saskia Noort
  5. Gij nu – Griet Op de Beeck
  6. De verwarde cavia – Paulien Cornelisse
  7. De levens van Jan Six – Geert Mak
  8. De Amerikaanse prinses – Annejet van der Zijl
  9. Kom hier dat ik u kus – Griet Op de Beeck
  10. Zolang er leven is – Hendrik Groen

Bron: Taaluniebericht

Groot Dictee-voorbereiding

Op zaterdag 17 december wordt het zevenentwintigste Groot Dictee der Nederlandse taal voorgelezen. Vele Vlamingen en Nederlanders zullen weer dapper proberen de gedicteerde zinnen foutloos op te schrijven.

Oefenen kan geen kwaad. Daarom heeft Onze Taal vier dicteetests gemaakt, waarin vier spellingkwellingen aan de orde komen. Doe de test hier: https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/groot-dictee-voorbereiding-vier-spellingkwellingen.

Bron: Onze Taal

Onderscheid tussen ij en ei afschaffen?

De Taalunie ontvangt regelmatig vragen over het Nederlands. In Taalunie:Bericht licht de Taalunie er telkens één uit. Deze keer het verzoek om het onderscheid af te schaffen tussen ij en ei en au en ou.

Wij eisen ijs

De vraag: Schaf het onderscheid in het Nederlands af tussen tussen ij en ei en ou en au. Keur beide manieren goed. Nu er geen verschil meer is in uitspraak, zoals in de middeleeuwen, hoeft dat onderscheid, dat voor veel mensen lastig is, er toch niet meer te zijn.

Lees meer op Taalunie:Bericht.