Categorie archief: Nieuws

Inheemse talen hebben meer aandacht nodig

2019 is door Unesco uitgeroepen tot ‘Jaar van de inheemse talen’, en vooruitlopend daarop is een artikel verschenen dat de toestand van de bedreigde talen in de wereld inventariseert. Zo’n 600 van de bijna 7000 talen worden ernstig bedreigd – met enkel nog grootouders die de talen spreken -, terwijl dat lot een nog veel groter aantal talen beschoren is als het niet lukt om de neergang in het aantal sprekers te stoppen of terug te draaien. Het uitsterven van talen heeft grote gevolgen voor de mondiale culturele diversiteit.

Bron/lees meer: Onze Taal

Zweden streeft Nederland voorbij in English Proficiency Index

In de nieuwe English Proficiency Index is Nederland van de eerste plaats gestoten door Zweden, waar men sinds vorig jaar blijkbaar (relatief) iets beter Engels is gaan spreken. Amsterdam is wel nog steeds – wereldwijd – de stad met de beste score. Het volledige rapport staat hier.

De English Proficiency Index is een initiatief van cursusaanbieder Education First, en meet per land voor verschillende maatschappelijke sectoren de vaardigheid in het Engels. Het rapport legt ook verbanden tussen Engelse vaardigheid en inkomen, levenskwaliteit, handel, innovatie, en, sinds dit jaar, de mate waarin een samenleving open en egalitair is.

Bron/lees meer: Onze Taal

Taalontwikkeling van kinderen op Curaçao

‘Juny en Gerald’ is de titel van het tweetalige kinderboek dat als doel heeft om de taalontwikkeling van Curaçaose kinderen te ondersteunen en stimuleren. Vandaag ontving algemeen secretaris Hans Bennis een exemplaar uit handen van Christa Weijer van initiatiefnemer de Orde van den Prince Curaçao.

Voor de taalontwikkeling van het kind is het van belang om naast het Nederlands ook onderwijs in de thuistaal te krijgen. Daarom verschijnt het boek naast het Nederlands ook in het Papiaments. Beide talen zijn officiële talen en instructietalen in het basisonderwijs op Curaçao en verplichte eindexamenvakken in het secundair onderwijs.

Het boek is bedoeld voor schoolkinderen (10 tot 12 jaar), voor ouders, opvoeders en onderwijzers en laat de culturen van Curaçao en van Nederland zien door de ogen van twee jongens van tien jaar. Het boek wordt gratis verstrekt aan scholen. Er zit ook een lesbrief bij met informatie om ermee te werken in de klas.

Bron/lees meer: Taalunie

De taalsector: sector van de toekomst

De taalsector in het Nederlandse taalgebied is nauw verbonden met talloze andere economische sectoren en activiteiten. Door toenemende globalisering neemt de sector alleen maar toe aan belang en daardoor biedt hij ook een zekere professionele toekomst.

Dat blijkt uit de verkenning Over de economische betekenis van taal . In dit rapport is de taalsector in Nederland, Vlaanderen, Brussel en Suriname en op Aruba en Curaçao voor het eerst in de volle breedte in kaart gebracht en is de economische betekenis van taal inzichtelijker gemaakt.

Bron/lees meer: Taalunie

Judith Herzberg ontvangt Prijs der Nederlandse Letteren

De bekroning van Judith Herzberg is volkomen terecht, vinden schrijvers van een jongere generatie. Op donderdag 29 november ontving de dichteres de Prijs der Nederlandse Letteren uit handen van koning Willem-Alexander. Ester Naomi Perquin, Jibbe Willems, Lot Vekemans en Fikry El Azzouzi buigen zich over haar vakmanschap.

Bron/lees meer: Taalunie