Tagarchief: duizend

duizend-en-een

Wat is de correcte spelling: Er zijn altijd duizend en een of duizend-en-een redenen om iets niet te doen?

In deze zin is de spelling duizend-en-een correct, omdat duizend-en-een hier niet exact ‘1001’ betekent, maar ‘heel veel’: Er zijn altijd duizend-en-een redenen om iets niet te doen.

Duizend-en-een in de betekenis ‘heel veel’ wordt als een samenkoppeling beschouwd. Een samenkoppeling is een combinatie van twee of meer woorden die dikwijls samen voorkomen en daardoor een vaste verbinding zijn gaan vormen, vaak met een specifieke betekenis. Vergelijkbare voorbeelden zijn kant-en-klaar en duivel-doet-al. Bij (de sprookjes van) Duizend-en-een-nacht komt er ook nog een koppelteken tussen een en nacht.

Bron: http://www.taaltelefoon.be/