Tagarchief: onderwijs

Week van het Nederlands komt eraan

Het wordt al een mooie traditie: elk jaar brengen we met z’n allen in oktober een week lang een ode aan het Nederlands. Van 6 tot en met 13 oktober zetten we in de Week van het Nederlands onze taal in de schijnwerpers.

Er zijn al meer dan dertig activiteiten aangemeld: van workshops tot wedstrijden, van aanbiedingen tot literaire avonden. Alle activiteiten vindt u hier. Wie tussen 6 en 13 oktober een evenement of actie organiseert, kan het aanmeldingsformulier gebruiken.

Voor onder meer het onderwijs verschijnt er ook dit jaar een Taalkrant. Dit jaar bekijken we daarin het Nederlands door de ogen van anderstaligen. U kunt gratis exemplaren bestellen bij de Taalunie.

Wilt u tijdens de Week van het Nederlands met uw organisatie extra aandacht besteden aan taal? Dan kunt u gebruikmaken van de speciale toolkit, die u een keuze biedt uit vier laagdrempelige, kant-en-klare activiteiten.

Bron: Week van het Nederlands

Engels op de universiteit

Studenten van de Radboud Universiteit protesteren tegen Engelstalige hoorcolleges. ‘It goes out of hand.’

In een hoorcollege psychologie sprak een docent over een patiënt die ongecontroleerd fietsjes liet vallen. Het hele uur pijnigden de studenten hun hersens. Wat zou dat kunnen zijn? Toen het afgelopen was, vroegen ze het de docent. „I mean shit”, zei hij. Faeces dus. Maar dat goed uitspreken, dat lukte hem niet.

Dit soort misverstanden komt steeds vaker voor, nu het tweede jaar psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen plotseling bilingual is geworden – hoewel studenten de Nederlandstalige bachelor hadden gekozen.

Bron/meer: NRC

Discussie over Engels als voertaal op universiteiten

Dat steeds meer hoger onderwijs in het Engels wordt gegeven, staat vast. Maar is dat een vloek of een zegen? Daarover heeft de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) zich – op verzoek van de Nederlandse minister van Onderwijs Jet Bussemaker – gebogen. Deze zomer brengt de KNAW verslag uit van de onderzoeksbevindingen.

Intussen heeft de vereniging Beter Onderwijs Nederlands zich in een opiniestuk in de Volkskrant uitgesproken tegen de verengelsing van het hoger onderwijs. Daarin wordt onder meer gesproken over een mogelijke gang naar de rechter om naleving van de huidige wetgeving af te dwingen. Daarvoor is op website van de vereniging een petitie opgestart.

In september 2016 heeft de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren reeds een notitie uitgebracht over het belang van het Nederlands als taal van wetenschap en hoger onderwijs.

Bronnen/lees meer: Taalunieversum, NOS, Volkskrant

Drietalig onderwijs

Uit onderzoek van het Centrum Meertaligheid van Cedin blijkt opnieuw dat drietalig basisonderwijs goed is voor de Nederlandse taalbeheersing. Ook resultaten uit eerder onderzoek wezen hier al op. Cedin voerde het onderzoek uit op zogenoemde 3TS-scholen: scholen waar Nederlands, Fries en Engels niet alleen als vak aangeboden worden, maar ook als voertaal worden gebruikt bij andere vakken en activiteiten. Leerlingen van deze scholen scoren bij (Nederlandse) spelling en begrijpend lezen boven het landelijk gemiddelde, zo stellen de onderzoekers vast.

Bron: Onze Taal

Neerlandistiek voor de klas

http://www.neerlandistiek.nl/over-neerlandistiek-voor-de-klas is een apart onderdeel van het elektronische tijdschrift voor de neerlandistiek dat dagelijks informeert over ontwikkelingen in het vakgebied voor iedereen die er belangstelling voor heeft. De rubriek Voor de klas is speciaal bedoeld voor de uitwisseling van informatie tussen docenten uit het academisch en middelbaar onderwijs. De rubriek levert ook suggesties (filmpjes, begrijpelijke samenvattingen van lopend onderzoek of recente publicaties) die docenten in het middelbaar onderwijs kunnen gebruiken.

Maandelijks wordt per e-mail een nieuwsbrief verstuurd met vaste rubrieken en een samenvatting van de belangrijkste nieuwtjes uit Neerlandistiek voor de klas.

Wilt u zelf ook iets bijdragen? Mail dan naar: neerlandistiekvoordeklas[at]gmail.com en we doen ons best om uw artikel of aankondiging te plaatsen.

Bron: http://www.neerlandistiek.nl/over-neerlandistiek-voor-de-klas