Tagarchief: taalles

Leraren voor vluchtelingen nodig

Het hoge aantal vluchtelingen zorgt voor een probleem: er zijn niet genoeg leraren om ze allemaal les te geven en Nederlands te leren. Omdat er een tekort is aan docenten met een bevoegdheid Nederlands als tweede taal, heeft staatssecretaris van Onderwijs Dekker nu besloten dat ook basisschooldocenten als zodanig aan de slag mogen. Ze hoeven dan alleen een spoedcursus in dat vak te volgen. Maar ook zulke docenten zijn er niet genoeg: los van de vluchtelingentoestroom werd er sowieso al een tekort in deze beroepsgroep verwacht.

Bron: Onze Taal, Volkskrant

Taalles voor vluchtelingen

Door de toegenomen instroom van vluchtelingen is er ook veel werk aan de winkel voor de docenten Nederlands die de asielzoekers de beginselen van de Nederlandse taal bijbrengen. Frits Spits sprak met één van die docenten in zijn programma De Taalstaat.

Bron: De Taalstaat

Reken- en taaltoets op Pabo

Uit een onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat de meeste afgestudeerden van de lerarenopleiding vinden dat ze goed voorbereid zijn op de vakken rekenen en taal. De meeste schoolleiders vinden dat de vakkennis van afgestudeerde leraren in de afgelopen drie jaar is verbeterd. Monique Vogelzang, inspecteur-generaal van het onderwijs, is van mening dat de opleidingen voldoende basis leggen voor het lerarenvak, maar meer werk moeten maken van het volgen van de afgestudeerde docenten.

Bronnen: Nationale Onderwijsgids, Onze Taal, Taalunieversum