Tagarchief: taalunie

Weer volop aandacht voor ‘hun hebben’

In de Volkskrant is een interview verschenen met taalkundige Hans Bennis, sinds 1 februari algemeen secretaris van de Taalunie. Hij geeft daarin onder meer aan dat de Taalunie er niet is om voor te schrijven wat je wel en niet kunt zeggen, dat taal voortdurend verandert en dat je ‘hun hebben’ taalkundig ook als een verbetering zou kunnen beschouwen.

Uit reacties op onder meer sociale media blijkt dat ‘hun hebben’ een thema is dat de gemoederen in Nederland blijft bezighouden. ‘Hun’ als onderwerp is nog steeds onderwerp van debat. Op het symposium Goede redenen voor foute taal op vrijdag 24 februari 2017 stond één van de sprekers stil bij de opkomst van ‘hun hebben’. In Taalunie:Bericht is een verslag opgenomen van dit symposium.

Bron/lees meer: http://taalunieversum.org/nieuws/6861/weer_volop_aandacht_voor_hun_hebben_
Zie ook:

Een raadselachtig verkeersbord

‘Brug open, motor af’, ‘Vaart minderen spaart kinderen’. Opschriften op verkeersborden om weggebruikers aan te sporen tot veilig gedrag moeten natuurlijk kort en bondig geformuleerd worden. Meestal worden die korte zinnen goed begrepen, maar uit een kleine rondvraag onder studenten en collega’s blijkt dat het (in Nederland) met één bord misgaat: dat met de tekst ‘Op slot, buit eruit!’ Hoe komt dat?

verkeersbord

Lees meer en bron: http://taaluniebericht.org/artikel/uitgelicht/een-raadselachtig-verkeersbord

Nieuwe baas Nederlandse Taalunie

Per 1 februari komt prof. dr. Hans Bennis aan het roer te staan van de Nederlandse Taalunie. Hoe gaat deze straatvechter het vertrouwen terugbrengen in die zo bekritiseerde organisatie?

“Eigenlijk is de Taalunie een feestje. De ministeries stellen twaalf miljoen beschikbaar voor de Nederlandse taal en ze zeggen: ‘Meneer Bennis, kom met leuke plannen.'” Hans Bennis (65), vanaf 1 februari de nieuwe algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie, mag voorstellen doen om met twaalf miljoen euro per jaar de Nederlandse taal te bevorderen, op allerlei terreinen: in het onderwijs, in de wetenschap, in het dagelijks leven. “Natuurlijk zou het mooi zijn als we 120 miljoen te besteden hadden. Maar het budget is nu eenmaal beperkt. Dat kan wel weer beter worden onder invloed van de conjunctuur of politieke verschuivingen.”

Lees het hele interview op https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/januari-2017/1701-interview-met-hans-bennis

Bron: https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/januari-2017/

Het Groene Boekje maken

Eens in de tien jaar verschijnt er een nieuwe, officiële spellinggids van het Nederlands: het Groene Boekje. Maar wie bepaalt wat er wel en wat er niet in het Groene Boekje komt? Op de webpagina Achter de schermen bij het Groene Boekje kun je een kijkje nemen achter de schermen bij de makers van het Groene Boekje.

Om te controleren of de woorden in de spellingdatabase frequent genoeg waren voor een plek in het uiteindelijke boekje, werden ze vergeleken met een grote verzameling teksten uit kranten, tijdschriften en journaaluitzendingen: het Corpus Hedendaags Nederlands. Woorden die niet in het corpus stonden kwamen niet in aanmerking, en werden in de database gemarkeerd. ‘Je kunt nooit blindelings op frequentie afgaan’, stelt Katrien Depuydt. ‘Stel dat “dinsdag” veel minder vaak in het corpus voorkomt dan de andere dagen van de week, dan zou die als enige niet in het Groene Boekje terechtkomen.’

Bron: http://taaluniebericht.org/artikel/taaltrends/achter-de-schermen-bij-het-groene-boekje

Geluncht, geüpdatet, geforward en getimed

Het werkwoord updaten is één van de woorden die het meest op Woordenlijst.org – waar je de officiële spelling van het Nederlands vindt – wordt opgezocht. Niet verwonderlijk, want ook op Gespeld worden bij de vervoegingen van leenwoorden (zoals Engelse werkwoorden) de meeste fouten gemaakt.

Meestal willen mensen weten hoe de verleden tijd en het voltooid deelwoord worden geschreven. Ik updatete en ik heb geüpdatet zien er in hun geschreven vorm ook inderdaad een beetje ongewoon uit. Toch volgen ze in deze spelling precies de regels die in het Nederlands voor werkwoorden gelden.

Als je eens een andere uitleg wilt lezen dan die op Gespeld, dan kun je eens kijken op http://taaluniebericht.org/artikel/spelbreker. Je vindt er leuke en nuttige voorbeelden en uitleg over dubbele medeklinkers, zoals in passen (pass, passt, passte, gepasst), appen (app, appt, appte, geappt) en fitnessen (fitness, fitnesst, fitnesste, gefitnesst) is dat bijvoorbeeld het geval.

Bron: http://taaluniebericht.org/artikel/spelbreker