Gespeld


Oefenen met werkwoordspelling

Gespeld weer online

Zoals je wellicht hebt gemerkt, is Gespeld ongeveer een week offline geweest. De oorzaak was een technisch probleem. Helaas kostte het flink wat tijd om het probleem op te lossen. Inmiddels is het probleem verholpen en kun je weer gebruikmaken van de site. Er zijn geen gegevens verloren gegaan, dus je kunt gewoon verder gaan waar je was gebleven.

enter image description here

Photo by Christopher Gower on Unsplash

Heb je vragen, dan kun je uiteraard contact opnemen via de contactpagina


Eindeloos oefenen

Op veler verzoek is een nieuwe optie aan de site toegevoegd. Als je op ‘oefeningen’ klikt, kun je nu kiezen voor een willekeurige, niet eerder gemaakte oefening. Zo kun je bijna eindeloos blijven spellen!

enter image description here Photo by Green Chameleon on Unsplash


Een leien dakje

Waar komt de uitdrukking ‘Het gaat van een leien dakje’ vandaan en wat wordt ermee bedoeld? ‘Het gaat van een leien dakje’ betekent dat iets heel gemakkelijk en vlug gaat. Je kunt het zeggen van elke klus die erg goed gaat, van het in elkaar zetten van een Ikea-kast tot het geven van een presentatie.

De uitdrukking is ontstaan door de gedachte aan een mooi glad, leistenen dak, waar bijvoorbeeld een bal gemakkelijk en snel vanaf rolt. De uitdrukking kwam vroeger ook voor met het voegwoord als erbij: ‘Het gaat als van een leien dakje.’ Daarnaast was er een variant met loopt of loopt af: ‘Het loopt van een leien dakje (af).’ De bekende dichter en schrijver P.C. Hooft (1581-1647) gebruikte de uitdrukking al: “Ick verseker u, alle ding sal van een leyen dack afloopen.”

Bron: Onze Taal


Twintig jaar DBNL

In 2019 bestaat de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren twintig jaar. Dit jubileum zal uiteraard niet onopgemerkt voorbijgaan. Gedurende het hele kalenderjaar zullen via verschillende kanalen de schijnwerpers worden gericht op deze digitale schatkamer, die wereldwijd vrij toegankelijk is voor iedereen. Zo komt in de nieuwsbrief maandelijks een bekende DBNL-fan aan het woord, die vertelt over een schat die hij of zij uit de digitale bibliotheek heeft opgediept.

Bron/lees meer: DBNL


De taal van dokters

De meeste mensen en medische professionals zullen het belang van goede communicatie in de zorg onderschrijven. Maar het gaat weleens mis. Er wordt bijvoorbeeld te veel gebruik gemaakt van jargon of de informatie die wordt overgebracht is simpelweg onbegrijpelijk. Dit zorgt voor verwarring, onrust, onduidelijkheid en onbegrip.

Goede zorg valt of staat dus vaak met goede communicatie. Maar wanneer is communicatie in de zorg geslaagd? Dat was de centrale vraag tijdens de Taalunie Talendebatten vorig najaar. Aan het thema communicatie in de zorg wordt al jaren veel aandacht besteed in allerlei publicaties, in de media en door middel van workshops en symposia.

Bron/lees meer: Taalunie


Gebaar jij al Vlaams of Nederlands?

Dat doven en slechthorenden een gebarentaal gebruiken om met elkaar te communiceren weten veel mensen wel. Maar de meesten weten maar weinig over wie de ‘sprekers’ zijn, met hoeveel ze zijn, hoe die talen precies werken en wat hun status is. Corrie Tijsseling van de Nederlandse organisatie Dovenschap en Marieke Kusters van Doof Vlaanderen vertellen er meer over.

Bron/lees meer: Taalunie


Update: mails weer verstuurd

Het probleem met de niet verstuurde mails is inmiddels opgelost. Iedereen krijgt weer de dagelijkse mail. Mocht je geen mail, of alleen op bepaalde dagen mail willen ontvangen, ga dan naar je profiel. Je kunt daar je mailvoorkeuren aangeven.


Geen dagelijkse mail

Zoals jullie wellicht hebben gemerkt, gaat er iets mis bij het versturen van de dagelijkse mails. Er wordt aan gewerkt en naar alle waarschijnlijkheid wordt het probleem deze week opgelost. Je kunt wel gewoon elke dag oefenen door naar de site te gaan en in te loggen.


Inheemse talen hebben meer aandacht nodig

2019 is door Unesco uitgeroepen tot ‘Jaar van de inheemse talen’, en vooruitlopend daarop is een artikel verschenen dat de toestand van de bedreigde talen in de wereld inventariseert. Zo’n 600 van de bijna 7000 talen worden ernstig bedreigd – met enkel nog grootouders die de talen spreken -, terwijl dat lot een nog veel groter aantal talen beschoren is als het niet lukt om de neergang in het aantal sprekers te stoppen of terug te draaien. Het uitsterven van talen heeft grote gevolgen voor de mondiale culturele diversiteit.

Bron/lees meer: Onze Taal


Zweden streeft Nederland voorbij in English Proficiency Index

In de nieuwe English Proficiency Index is Nederland van de eerste plaats gestoten door Zweden, waar men sinds vorig jaar blijkbaar (relatief) iets beter Engels is gaan spreken. Amsterdam is wel nog steeds – wereldwijd – de stad met de beste score. Het volledige rapport staat hier.

De English Proficiency Index is een initiatief van cursusaanbieder Education First, en meet per land voor verschillende maatschappelijke sectoren de vaardigheid in het Engels. Het rapport legt ook verbanden tussen Engelse vaardigheid en inkomen, levenskwaliteit, handel, innovatie, en, sinds dit jaar, de mate waarin een samenleving open en egalitair is.

Bron/lees meer: Onze Taal