Alex Reuneker
Alex Reuneker

Gespeld is opgericht door mij, Alex Reuneker. Niet omdat ik vind dat je nooit een spelfout mag maken; iedereen maakt wel eens een foutje. Zonder begrip van de spellingregels kun je je echter onzeker gaan voelen over teksten en mails en daarom leert Gespeld je met zekerheid spellen.

Werkwoordspelling

We hebben allemaal leren spellen op school. Toch blijft werkwoordspelling voor velen een struikelblok. Oefenmateriaal staat vaak los van de context en vaak hoeven 'alleen maar' d's en t's ingevuld te worden, terwijl je in het echt hele woorden moet schrijven. Daarom moet je de werkwoorden op Gespeld steeds helemaal typen. De oefeningen zijn daarnaast gebaseerd op het nieuws en andere recente teksten en zijn dus altijd actueel.

Over mij

Ik ben deze website gestart omdat ik taal belangrijk vind. Ik ben in 2022 gepromoveerd in de Nederlandse taalkunde en ik heb daarvoor informatica, literatuurwetenschap en Nederlands gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Ik wil door middel van deze website iedereen de mogelijkheid geven om met werkwoordspelling te oefenen. Voor meer informatie en contactgegevens verwijs ik je graag door naar mijn persoonlijke website.

Gratis

Ik verdien niets met deze website. Dat hoeft ook niet, maar een website onderhouden kost naast veel tijd ook geld. De kosten zitten vooral in de technologie en om die kosten te dekken, vond je in het verleden advertenties op de meeste pagina's. Dat is niet meer zo. De advertentie-inkomsten dekten de kosten niet en wogen niet op tegen de inbreuk op de privacy van de bezoekers. Gespeld blijft gelukkig gratis en verdient dus niets aan het gebruik van de site.

Onderzoek

Tijdens je registratie kun je aangeven of ik jouw gegevens voor onderzoek mag gebruiken; op deze manier probeer ik de oorzaken van spelproblemen te achterhalen. Uiteraard worden persoonlijke gegevens niet doorverkocht of openbaar gemaakt!

Ik hoop dat je veel van deze website leert. Mocht je een tip willen geven, neem dan gerust contact op.

Succes,
Alex Reuneker (Gespeld)