Zoals vele sites, verwerkt ook Gespeld persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens worden verwerkt en wat ermee wordt gedaan. Als je vragen hebt, kun je contact opnemen op de contactpagina.

Verwerking persoonsgegevens

Om de dagelijkse oefeningen te kunnen maken, moet je een profiel aanmaken en inloggen met je e-mailadres en een wachtwoord dat gecodeerd wordt opgeslagen. Je e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor de inlogprocedure en voor het toesturen van oefeningen. Gespeld geeft je e-mailadres niet door aan derden.

Naast je e-mailadres en een wachtwoord vraagt Gespeld om je naam, geslacht, provincie, moedertaal, geboortedatum en opleidingsniveau. Ook deze gegevens worden niet met derden gedeeld. De aanvullende profielgegevens geven Gespeld de mogelijkheid om, als je daar in je profiel toestemming voor hebt gegeven, onderzoek te doen naar resultaten. Hierbij worden resultaten niet tot individuen herleid.

Gespeld heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Gespeld kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan is dan 16 jaar. Gespeld raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Bij 'Profiel' kun je je gegevens wijzigen. Gespeld gebruikt je naam alleen in de aanhef op de website. Je kunt, als je het vervelend vindt om je naam te delen, een andere naam opgeven. Je kunt op elk moment instellen op welke dagen je een herinneringsmail wilt ontvangen. Je kunt de mail ook uitschakelen.

Gespeld bewaart je persoonlijke gegevens zolang je deelnemer bent. Je kunt je uitschrijven door op 'Uitschrijven' te klikken en vervolgens op de link in de verificatiemail te klikken.

Cookies

Gespeld gebruikt alleen functionele cookies. Die zijn nodig om de website en het inloggen te laten werken. Je kunt ervoor kiezen je inloggegevens niet te bewaren, maar dan moet je elke keer dat je een oefening wilt maken opnieuw inloggen. Dit is ook het geval als je besluit de cookies in je browser te verwijderen. Als je het gebruik van cookies helemaal uitschakelt in je browser, functioneert de website mogelijk niet goed meer.

Deelname aan Gespeld is gratis. Gespeld maakt sinds maart 2019 geen gebruik meer van trackingcookies voor advertenties en sinds november 2020 toont de website geen advertenties meer.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gespeld neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Beveiliging

Gespeld neemt maatregelen om misbruik van gegevens tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op per e-mail.